Shahzad Tanoli


Shahzad.pk
About Shahzad Tanoli
Kamaal ke log hai Time kisi ke pass nahi hai Lekin time pass sab kar rahe hai.
Gender

Male

Age

19 year old

Location

Mansehra, Khyber Pakhtunkhwa

Education

21
Smiles
4
Friends
0
Listeners
Please Login Here